Alles over het vervangen van een fundering in Amsterdam

Alles over het herstellen of vernieuwen van de fundering van uw huis in Amsterdam, het vervangen van de fundering kost geld maar verhoogt ook de waarde van je huis.

De ervaring leert dat het opnieuw funderen van je huis een hachelijke klus is. In dit blog wil ik het hebben over o.a. de   juridisch en financiële  consequenties. In een ander blog zal ik het hebben over de praktische uitvoering. Het gaat hier specifiek om Amsterdam

Stel U woont gezamenlijk in een Huis in Amsterdam met een vereniging van eigenaars. Het pand is verzakt en de fundering is twijfelachtig. Dit betekent dat de kosten van funderingsherstel volgens een verdeelsleutel moeten worden bepaalt. Ik moet hier wel de opmerking dat diegene die het souterrain of bel etage woont de meeste schade zal lijden. De woning zal tijdelijk onbewoonbaar zijn en de bewoner zal een tijdelijke woning moeten vinden. Het verbouwen  en het weer opnieuw inrichten het souterrain of beletage zal een kostbare  ingreep zijn. Bewoners in de erboven gelegen panden zullen extreme overlast ondervinden van de werkzaamheden aan de fundering van het pand . Bovendien kunnen de aangrenzende panden (Buren) schade leiden zoals verzakkingen en scheuren in de bouwmuren. Al met al begrijpt U nu waarom funderingsherstel tot allerlei rechtzaken en buren ruzies kan lijden. Bij een conflict wat dreigt te escaleren adviseer ik u een  bouwkundig mediator in de hand te nemen , want dat is goedkoper en effectiever dan een advocaat. Bovendien zijn advocaten vaak onvoldoende bouwkundige onderlegd

Bij het opnieuw funderen van Uw pand is het echt aan te bevelen om bij de  aangrenzende panden, buren  foto,s te laten maken. (bouwkundige opname en nulmeting)  Dit is om te voorkomen dat de buren onterecht schade gaan claimen. Bij rechtzaken gaat het altijd om feiten en harde bewijzen .

En neemt U van me aan dat het onterecht claimen van schade in de praktijk echt gebeurd. Door de overlast kunnen de buren vals en gemeen worden. Al met al is dit geen opbeurend verhaal maar het is de praktijk.

Na het funderingsherstel van uw huis  zal de waarde van Uw huis hoger worden, een huis met een goede fundering zal ook sneller verkocht worden dan een huis met een slechte of matige fundering. Mocht U een heel pand bezitten met meerdere etages dan is het mogelijk het pand te horizontaal te splitsen

1 van de voorwaarden van die de gemeente Amsterdam stelt voor het  splitsen van een woning is dat de fundering voor minimaal 25 jaar goed is.(funderingscode 1) En een 2e voorwaarde is dat het pand 10 jaar onderhoudsvrij moet zijn. Deze 2e voorwaarde zal ik niet al te letterlijk nemen, dit is een norm die in de praktijk toch wel wat ruimer toegepast wordt. Dus laat U hier niet teveel van afschrikken. Een gesplitst pand brengt altijd meer op dan een niet gesplitst pand, ik neem aan dat dit duidelijk is. Wel moet ik zeggen dat het splitsen een hele papierwinkel en hoge kosten met zich meebrengt.

Mocht u funderingsherstel gaan uitvoeren en heeft u nog geen kelder dan is het verstandig om alsnog een kelder te laten maken,want dit levert veel extra vierkante meters woonruimte op.  Het onderkelderen van een huis in het Centrum van Amsterdam dan levert dit al snel tussen de 4000 – 5000 euro per m2 op terwijl de totale kosten van het funderingsherstel en de verbouwing  lager zijn dan de opbrengst . Wilt U nog meer vierkante meters genereren dan kunt U de fundering van de kelderbak door laten lopen in de tuin. De norm is maximaal 2.5 meter van de achtergevel. Laten we zeggen 2.5 x 6 m =15 vierkante meter. Op deze gefundeeerde kelderbak kunt U nu een uitbouw/aanbouw plaatsen.

Zelfs ten tijdens de krediet crisis zijn dit slimme investeringen die veel wooncomfort en de waarde van uw huis doen stijgen. mocht u een rijksmonument bezitten dan zijn de kosten van funderingsherstel volledig fiscaal aftrekbaar.

Natuurlijk is dit preken voor eigen parochie want ik ben zelf aannemer in Amsterdam. Hoe dan ook kunt U voor advies en oplossingen bij ons terecht. Gemakshalve heb ik een flink aantal video’s op YOUTUBE geplaatst die u alles vertellen over funderingsherstel en kelderbouw/ onderkelderen van uw huis in Amsterdam.

Meer informatie vind u op onze WEBSITE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven